Klimatkompensera din resa

Här kan du enkelt klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt

Som ett led i att medverka till en hållbar utveckling erbjuder Företagsresor i samarbete med Tricorona flera alternativ till klimatkompensation.

Vad vill du kompensera?

Du kan beräkna din flyg- eller bilsträcka från start till mål, din energiförbrukning eller ange ton.

Summan som räknas ut kan du sedan välja att skänka till certifierade projekt runt om i världen, där de gör som mest nytta.

Klimatkompensera.se drivs av Tricorona Climate Partner AB som sedan 2006 erbjudit klimatkompensation och klimatrelaterade tjänster till svenska företag, organisationer och myndigheter.

Ja, Jag vill klimatkompensera! »

Miljöstatistik

Företagsresor erbjuder miljöstatistik för flyg- och tågresor för att underlätta ert arbete med att reducera och kompensera utsläpp. Vi samarbetar med bl.a:

Fly Green Fund

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor.
Av pengarna som kommer in via våra kunder går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att ge support till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige.

Vill ni veta mer? Läs mer på Fly Green Funds webbsida »

Tricorona Climate Partner

Hjälper företag och organisationer att minska sin klimatpåverkan och inkludera klimatperspektivet i verksamhetens strategi.

Vill ni veta mer? Läs mer på Tricoronas webbsida »

Utdrag ur Företagsresor miljöpolicy

Företagsresor anser det viktigt att ta ett ansvar för miljön och medverka till en hållbar utveckling. Vårt arbete med miljöfrågor ska präglas av förebyggande åtgärder, förbättringar och uppfyllande av de krav som lagstiftning och våra kunder ställer på oss.

Företagsresor arbetar fortlöpande och aktivt med miljöfrågor, både internt och externt. Företaget har valt att tillämpa de grundläggande standarderna för miljöledning som stöd för det systematiska miljöarbetet. Företagsresor har också utarbetat en egen miljöpolicy som följer företagets ambitioner och målsättning för en hållbar utveckling.

Övergripande mål

Företagsresor ska verka aktivt för att inom det egna företaget, ta så stor hänsyn till miljön som möjligt med utgångspunkt från material, återvinning, förbrukning och processer. Samtliga medarbetare ska informeras, utbildas och motiveras att ta hänsyn till samtliga miljöaspekter i organisationens verksamhet, produkter och tjänster. Medarbetarna ska ta ansvar för och följa riktlinjerna i företagets miljöpolicy.

Företagsresor ska i största möjliga mån skapa förutsättningar för våra leverantörer och kunder att välja ett miljövänligare alternativ.