Till våra samarbetspartners

Travelife Partner
Företagsresor i Umeå AB har som första affärsresebyrå inom Svenska Resebyråföreningen erhållit Travelifes diplom för hållbarhetsarbete och nått nivån Travelife Partner.

Travelife arbetar i nära samarbete med resebranschen för att introducera och marknadsföra hållbarhetsprogrammet. Mer än 15 nationella resebyråföreningar marknadsför redan Travelife bland sina medlemmar. Svenska Resebyråföreningen inledde ett samarbete med Travelife under 2014 och godkänner tillsammans med Travelife medlemmar som använder metoden.

Travelife erbjuder ett lättillgängligt och pedagogiskt uppbyggt system som hjälper researrangörer och resebyråer att hantera och förbättra sin påverkan på miljö och sociala förhållanden genom att uppmana dem att följa olika hållbara kriterier. När reseföretag uppfyllt kraven erhåller de ett Travelife-diplom. Travelifes metod innefattar kriterier för utbildning, styrning och certifiering av företag inom resebranschen.  Travelife uppfyller ISO 14001 och EMAS III standarder och inkluderar samtliga riktlinjer för ISO 26000 och OECD Corporate Social Responsibilty. Dessa omfattar arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, miljö, biologisk mångfald och god affärssed.

Företagsresor
Minna Widestedt

”Hållbarhetsarbete är en naturlig del av vårt dagliga arbete och vi är naturligtvis mycket stolta över utmärkelsen. Vi tror att vårt arbete med hållbarhet kommer att resultera i större kundnöjdhet, högre motivation bland personalen och en effektivare verksamhet. Dessa faktorer kommer sannolikt att påverka verksamhetens konkurrenskraft på ett positivt sätt. Hållbarhet handlar om engagemang och att ständigt ha det i åtanke i det dagliga arbetet. Det omfattar tjänster och produkter, hur man övervakar och påverkar omgivningen och stödjer leverantörerna i deras arbete mot hållbarhet”

Svenska Resebyråföreningen
Lilian Brunell

”Svenska Resebyråföreningen gratulerar Företagsresor i Umeå till ett väl genomfört hållbarhetsarbete och att nått nivån Travelife Partner. Vi hoppas att detta ska ge ringar på vattnet och inspirera flera reseföretag, både inom affärs- och privatresor, att utveckla sitt hållbarhetsarbte .”