Arbetsplatspolicy mot Barnsexhandel

Företagsresor har tagit ställning mot barnsexhandel genom att införliva en Arbetsplatspolicy i våra IT-, tjänsterese- och marknadsföringspolicys.

Vi tar i samtliga våra aktiviteter och relationer kraftigt avstånd från alla former av sexuell exploatering av barn. Detta gäller såväl vid tjänstgöring hemma som utomlands samt vid tillfälliga tjänsteresor.

Vi besöker inte barer, restauranger etc. där minderåriga exponeras sexuellt.
Misstänkta fall av sexhandel med barn rapporterar vi till polisen.

Marknadsföring

Vid informations- och marknadsföringskampanjer för tjänster och/eller varor skall utformningen inte anspela eller på annat sätt framställa barn på ett sexuellt sätt. Detta gäller såväl i text som i bild.

Datoranvändning

Det är inte tillåtet att söka barnpornografi på Internet. Det är inte heller tillåtet att söka kontakt alternativt stämma möte med barn via chatt, diskussionsgrupper eller andra forum i sexuella syften.

Vid upptäckt av barnpornografi på anställds dator skall arbetsgivaren alltid anmäla detta till polisen samt aldrig rader sådant material från datorn. Innehav av barnpornografi är en kriminell handling och materialet kan komma att behandlas som bevis för sexuella övergrepp mot barn och för identifiering av offer och förövare.

Vi åtar oss även i övrigt följa gällande lagar och förordningar avseende efterlevnaden av FN:s Barnkonvention i Sverige och övriga länder.