Lagar och säkerhet

SRF

Företagsresor är medlem av Svenska Resebyråföreningen (SRF). SRF bildades 1937 och företräder i dag runt 85 procent av landets resebyråer. SRF har 175 medlemsföretag och representerar 400 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter drygt 3 300 personer och har en affärsvolym på drygt 35 mdr kr år 2008.

Den kund som köper en resa av en SRF-medlem ska kunna förlita sig på att medlemmen har ställt erforderliga garantier och följer lagar och förordningar samt har en hög servicenivå och kompetenta medarbetare. Läs mer under Uppförandekod för medlemmar i Svenska Resebyråföreningen.

SRFs  villkor för paketresor

Mellan Svenska Resebyråföreningen och Konsumentverket har träffats överenskommelse om Allmänna resevillkor för paketresor. Överenskommelsen ska klart och tydligt skiljas ut från arrangörens eventuella egna kompletterande villkor.

Läs mer om SRFs villkor för paketresor i pdf filen.
SRF:s villkor 2018 (pdf-dokument) »

Lagar

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Företagsresor hanterar all uppgifter som registreras i samband med bokning enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018.

Uppgifterna lagras i Företagsresors bokningssystem och används för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal. Information om dig lämnas inte ut till någon utomstående part om det inte är relaterat till bokad reseprodukt, såsom t.ex. flygbolag och hotell.

Den som önskar information om vilka uppgifter som finns registrerade kan enligt GDPR skriftligen ansöka om detta på nedan adress. Vill du inte att uppgifterna om dig ska finnas kvar måste du kontakta Företagsresor skriftligen och begära ett avlägsnande av personuppgifterna antingen till nedanstående adress eller via foretagsresor@foretagsresor.se.

Adress: 
Företagsresor i Umeå AB
Box 64
901 03 UMEÅ

Säkerhet vid betalning med bank- eller kreditkort

Företagsresor uppfyller säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) genom att Företagsresor använder sig av ett separat betalfönster hos den certifierande betalväxeln, Paynova. Kundens kortnummer hanteras därmed bara i en säker, krypterad och certifierad miljö.

Resegarantilagen

Gäller från den 1 augusti 2018 och innebär att företag som erbjuder paketresor eller sammanlänkade researrangemang till försäljning ska ställa resegaranti hos Kammarkollegiet. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida där man också kan kontrollera om företaget ställt garanti.

Svartlistade flygbolag

EU:s svarta lista är en förteckning över de flygbolag som inte får verka inom unionen. Dessa flygbolag anses inte uppnå acceptabel säkerhetsnivå enligt internationell standard eller vars lands myndigheter inte kan tillgodose nödvändiga flygsäkerhetskrav. Resebyråer och researrangörer är enligt lag skyldiga att informera resenärer om svartlistade flygbolag. Svarta listan uppdateras normalt två gånger per år, i juni respektive december.

Lista på flygbolag som inte uppnår acceptabel säkerhetsnivå »

Paketreselagen

Reglerar ansvar och skyldigheter för paketresor . Efter den 1 augusti 2018 innehåller lagen också bestämmelser om s.k. sammanlänkade researrangemang. Lagen gäller inte för paketresor och researrangemang som

  1. varar mindre än 24 timmar och som inte innefattar övernattning
  2. anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer
  3. köps av en näringsidkare och som avser affärsresor

SRF:s medlemmar ska följa allmänna villkor för paketresor, se nedan.

Läs mer om paketresor på Konsumentverkets hemsida. Observera att paketresor som sålts före den 1 augusti 2018 omfattas av tidigare gällande regler.

Paketliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning

Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor

Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08-700 08 00.

Företagsresor har ställt resegaranti till kommerskollegiet enligt resegarantilagen.

Flygpassagerares rättigheter i EU

Från 1 juli 2005 kan du anmäla flygbolag till Konsumentverket om de bryter mot EUs nya regler om flygpassagerares rättigheter. Reglerna innebär att passagerare har rätt att kräva ersättning och hjälp vid överbokade eller inställda flyg.

Länkar

Denna sida kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar har inkluderats för att göra hemsidan så serviceinriktad som möjligt. Hemsidorna ägs och drivs av annan part än Företagsresor. Företagsresor lämnar inga som helst garantier och är inte ansvarig för tillgängligheten till eller innehållet i dessa hemsidor.

Att det finns en länk till en utomståendes hemsida innebär inte att Företagsresor rekommenderar eller på något sätt svarar för någon produkt eller tjänst som erbjuds på denna hemsida och inte heller att Företagsresor ansvarar för information som förekommer på hemsidan. Observera att de hemsidor som länkarna leder till kan ha en policy vad gäller personuppgifter, säkerhet och sekretess, som skiljer sig från vad som gäller för denna hemsida.